Navigovat do servisuZlín - Tečovice, Tečovice 362Telefon+420 775 577 941 E-mailbcs@autokom.cz Otevírací dobaPo - Pá: 7.00 až 15.30

Ochrana osobních údajů

Vážíme si toho, že využíváte našich webových stránek www.autokom.cz pro nákup produktů a využívání služeb, které Vám tímto způsobem nabízíme. V souvislosti s těmito činnostmi nám poskytnete nebo získáme Vaše osobní a jiné údaje, a proto Vás tímto dokumentem rádi seznámíme s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, jakož i s tím, jaká práva Vám v této souvislosti náleží.

Tyto informace jsme pro Vás připravili v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

A. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem níže uvedených osobních údajů je společnost Autokom s.r.o., IČ: 41992148 , se sídlem Podboří 308, Uherské Hradiště, 686 04, který je provozovatelem webových stránek na adrese www.autokom.cz.

Kontaktní údaje na správce:

 • e-mail: info@autokom.cz
 • telefonní číslo: +420 773 699 622

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za níže uvedených podmínek.

B. PŘI KTERÝCH VÁMI PROVÁDĚNÝCH ČINNOSTECH ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Kontaktní formulář

Protože si našich zákazníků Vážíme, zřídili jsme pro Vás na našich webových stránkách www.moumou.cz v sekci „Kontakt“ kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se na nás můžete obracet s Vašimi dotazy.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků, které nám prostřednictvím kontaktního formuláře, ale i jiným způsobem, adresujete, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, a to zejména poskytnutý kontakt, na který Vám budeme moci odpovědět. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bychom Vám bez jejich znalosti nemohli dotaz či požadavek vyřídit, a proto k takovému zpracování nebudeme potřebovat Váš souhlas.

C. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme zejména v elektronické podobě, a to takovým způsobem, aby k nim měly přístup pouze pověřené osoby v nezbytně nutném rozsahu dle konkrétního účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány. V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

D. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA VÁM NÁLEŽÍ?

Výše jste měli možnost zjistit podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů. Nyní Vás seznámíme s právy, která Vám z tohoto zpracování vyplývají.

Náleží Vám zejména:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl udělen;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a to zejména, pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • právo podat kdykoliv u Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost, pokud se domníváte, že dochází porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů;

a dále:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech.

Pro uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v odstavci A těchto zásad.

Ke stažení: zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

Verze 1.0, platná od 31. 8. 2018

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost AUTOKOM, spol. s r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů